söndag 27 april 2008Pris för största lax.

11.460 gr.