söndag 22 mars 2009

Lax 70 cm, tog en löja trädd i vk skalle med 30 gr bly.