lördag 4 april 2009

Trollarn med första i baljan, 5. 65 kg. Annars bara en retur.