lördag 22 augusti 2009

Guiden med första godkända, 55 cm röding.